tr>

CONVOCARI A.G.E.A. SI A.G.O.A.

   

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.05.2022

- Convocator AGOA din 26.05.2022

- Buletin de vot prin corespondenta pt. AGOA din 26.05.2022

- Procura speciala AGOA 26.05.2022

- PMateriale supuse dezbaterii AGOA din 26.05.2022

- BILANT 2021 - DISTILERIILE SABER 1789 S.A.

- Hotararea AGOA Nr. din 26.05.2022.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.10.2021

- Convocator AGEA din 22.10.2021

- Materiale supuse dezbaterii si aprobarii in AGEA din 22.10.2021

- Procura speciala pt. AGEA din 22.10.2021

- Buletin de vot prin corespondenta pt. AGEA din 22.10.2021

- Comunicat al Consiliului de Administratie pentru sedinta AGEA din 22.10.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.10.2021

- Convocator AGOA din 22.10.2021

- Materiale supuse dezbaterii si aprobarii in AGOA din 22.10.2021

- Procura speciala pt. AGOA din 22.10.2021

- Buletin de vot prin corespondenta pt. AGOA din 22.10.2021.

- Comunicat al Consiliului de Administratie pentru sedinta AGOA din 22.10.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27.05.2021

- Convocator A.G.E.A. din 27.05.2021

- Materiale supuse dezbaterii A.G.E.A. din 27.05.2021

- Procura speciala pt. A.G.E.A. din 27.05.2021

- Buletin de vot prin corespondenta pt. A.G.E.A. din 27.05.2021

- Comunicat al CA pentru sedinta AGEA din 27.05.2021

- Hotarare AGEA din 27.05.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.05.2021

- Convocator A.G.O.A. din 27.05.2021

- Materiale supuse dezbaterii A.G.O.A. din 27.05.2021

- RAPORTUL ADMINISTRATORULUI 2020

- Situatii financiare anuale la 31.12.2020

- DISTILERIILE SABER - BILANT 2020

- Procura speciala pt. A.G.O.A. din 27.05.2021

- Buletin de vot prin corespondenta pt. A.G.O.A. din 27.05.2021

- Comunicat al CA pentru sedinta AGOA din 27.05.2021

- Hotarare AGOA din 27.05.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 12.06.2020

- Convocator A.G.O.A. din 12.06.2020

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.O.A. din 12.06.2020

- Buletin de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. din 12.06.2020

- Procura speciala pentru A.G.O.A. din 12.06.2020

- Comunicat al Consiliului de Administratie

- Bilant 2019

- Hotararea A.G.O.A. Nr.1 din 12.06.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25.11.2019

- Convocator A.G.E.A. din 25.11.2019

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.E.A. din 25.11.2019

- Procura speciala pentru A.G.E.A. din 25.11.2019

- Hotararea AGEA Nr.2 din 25.11.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.11.2019

- Convocator A.G.O.A. din 25.11.2019

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.O.A. din 25.11.2019

- Procura speciala pentru A.G.O.A. din 25.11.2019

- Hotararea AGOA Nr.2 din 25.11.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.05.2019

- Convocator A.G.O.A. din 28.05.2019.pdf

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.O.A. din 28.05.2019.pdf

- Procura speciala pentru A.G.O.A. din 28.05.2019.pdf

- Hotararea A.G.O.A. Nr.1 din 28.05.2019.pdf

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 04.04.2019

- Convocator AGEA din 04.04.2019

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.E.A. din 04.04.2019

- Procura speciala pentru AGEA din 04.04.2019

- Hotararea nr. 1 a AGEA din 04.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.04.2018

- Convocator AGOA din 23.04.2018

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.O.A. din 23.04.2018

- SITUATII FINANCIARE ANUALE 2017 - DISTILERIILE SABER 1789 S.A.

- Procura speciala AGOA 23.04.2018

- Hotarare AGOA nr. 1 din 23.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.05.2017

- Convocator AGOA din 30.05.2017

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.O.A. din 30.05.2017

- Procura speciala

- Hotarare A.G.O.A. nr.1 din 30.05.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.05.2016

- Hotarare AGOA nr.2 din 30.05.2016

- situatii financiare anuale 2015 DISTILERIILE SABER 1789 SA

- Hotarare AGOA din 30.05.2016

- Convocator AGOA din 30.05.2016

- Materiale supuse dezbaterii in A.G.O.A. din 30.05.2016

- Raportul anual al administratorilor pt. exercitiul financiar 2015

- Note la situatiile financiare

- Procura speciala

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 06.04.2016

- Hotararea A.G.O.A. nr.1 din 06.04.2016

- Convocator A.G.O.A.

- Materiale supuse dezbaterii A.G.O.A.

- Procura speciala

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 06.04.2016

- Hotararea A.G.E.A. nr.1 din 06.04.2016

- Convocator A.G.E.A.

- Materiale supuse dezbaterii A.G.E.A.

- Ordine de zi AGEA din 06.04.2016 completata

- Materiale in completare pentru punctele 4 si 5 din ordinea de zi a AGEA din 06.04.2016

- Procura speciala

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.12.2015

- Hotararea A.G.O.A. nr.3 din 22.12.2015

- Convocator A.G.O.A. din 22.12.2015

- Materiale supuse dezbaterii A.G.O.A. din 22.12.2015

- procura speciala AGOA 22.12.2015

- Proiect hotarare AGOA din 22.12.2015

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 22.12.2015 Societatea SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.12.2015

- Hotararea A.G.E.A. nr. 3 din 22.12.2015

- Convocator A.G.E.A. din 22.12.2015

- Materiale supuse dezbaterii A.G.E.A. din 22.12.2015

- Actul Constitutiv al Societatii actualizat la 22.12.2015

- procura speciala AGEA 22.12.2015

- Proiect hotarare AGEA din 22.12.2015

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 22.12.2015 Societatea SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2015

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Materiale supuse dezbaterii AGOA

- Raportul administratorilor pt. 2014.pdf

- Situatii financiare individuale 31 decembrie 2014 SAB RADAUTI

- Raportul auditorului independent

- Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 28.04.2015

- Procura speciala pentru AGOA din 28.04.2015

- Proiect de hotarare pentru AGOA din 28.04.2015

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 28.04.2015 Societatea SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2015

- Hotarare AGEA

- Convocator AGEA

- Materiale supuse dezbaterii AGEA

- Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 28.04.2015

- Procura speciala pentru AGEA din 28.04.2015

- Proiect de hotarare pentru AGEA din 28.04.2015

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 28.04.2015 Societatea SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.01.2015

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Material informativ AGOA

- Proiect de Hotarare AGOA

- Formular de vot prin corespondenta

- Procura speciala

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 23.01.2015 Societatea SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 23.01.2015

- Hotarare AGEA

- Convocator AGEA

- Material informativ AGEA

- Raport CA

- Proiect de Hotarare AGEA

- Formular de vot prin corespondenta

- Procura speciala

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 23.01.2015 Societatea SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18.07.2014

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Proiect de Hotarare AGOA

- Materiale supuse dezbaterii AGOA

- Formular de vot prin corespondenta AGOA

- Procura speciala AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 18.06.2014 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.04.2014

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Materiale supuse dezbaterii AGOA

- Proiect de Hotarare AGOA

- Situatii financiare la 31.12.2013

- Raportul anual al administratorilor pt. exercitiul financiar 2013

- Raportul de audit financiar pentru anul 2013

- Propunere de acoperire a pierderii inregistrate la 31.12.2013

- Completare la lista cu propuneri pt candidatii la functia de administrator membru CA

- Procura speciala AGOA

- Formular de vot prin corespondenta AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 22.04.2014 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.04.2014:

- Hotarare AGEA

- Convocator AGEA

- Materiale aferente ordinii de zi AGEA

- Proiect de Hotarare AGEA

- Procura speciala AGEA

- Formular de vot prin corespondenta AGEA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 22.04.2014 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.12.2013

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Materiale supuse dezbaterii AGOA

- Proiect de Hotarare AGOA

- Procura speciala AGOA

- Formular de vot prin corespondenta AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 19.12.2013 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2013:

- Hotarare AGEA

- Convocator AGEA

- Materiale aferente ordinii de zi AGEA

- Proiect de Hotarare AGEA

- Procura speciala AGEA

- Formular de vot prin corespondenta AGEA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 29.04.2013 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2013:

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Materiale aferente punctelor 3-8 din ordinea de zi AGOA

- Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2012

- Situatii financiare la 31.12.2012

- Raportul comisiei de audit intern pentru anul 2012

- Raportul de audit financiar pentru anul 2012

- Propunere acoperire pierdere contabila

- Proiect de Hotarare AGOA

- Procura speciala AGOA

- Formular de vot prin corespondenta AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 29.04.2013 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.01.2013

- Hotarare AGOA

- Convocator AGOA

- Proiect de Hotarare AGOA

- Procura speciala

- Formular de vot prin corespondenta

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 29.01.2013 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 14.12.2012

- Hotarare AGEA 14.12.2012

- Convocator AGEA

- Materiale AGEA

- Proiect de Hotarare AGEA

- Procura speciala

- Formular de vot prin corespondenta

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 14.12.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 02.11.2012

- Hotarare AGOA 02.11.2012

- Convocator AGOA

- Proiect de Hotarare AGOA

- Procura speciala

- Formular de vot prin corespondenta

- Propunere candidati pentru functia de membru CA al SC SAB RADAUTI SA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 02.11.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25.10.2012

- Hotarare AGEA 25.10.2012

- Convocator AGEA

- Material informativ AGEA

- Proiect de Hotarare AGEA

- Formular de vot prin corespondenta

- Procura speciala

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 25.10.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.07.2012

- Convocator AGOA

- Proiect de hotarare AGOA

- Materiale AGOA

- Procura speciala AGOA

- Formular de vot prin corespondenta AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 27.07.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27.07.2012

- Convocator AGEA

- Proiect de hotarare AGEA

- Procura speciala AGEA

- Formular de vot prin corespondenta AGEA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 27.07.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26.04.2012

- Hotararea AGEA nr.2/2012

- Convocator AGEA

- Materiale aferente ordinii de zi

- Proiect de Hotarare

- Formular de vot prin corespondenta

- Procura speciala

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 26.04.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5,00 lei/actiune

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2012

- Hotararea AGOA nr.1/2012

- Convocator AGOA

- Materiale aferente punctului 1 din ordinea de zi:

- Raportul Consiliului de Administratie

- Raportul auditorului extern

- Raportul auditorului intern

- Situatii financiare si note

- Materiale aferente punctelor 3-10 din ordinea de zi

- Proiect de Hotarare

- Formular de vot prin corespondenta

- Procura speciala

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.01.2012

- Hotarare AGEA nr.1/2012

- Convocator AGEA

- Completare la convocatorul AGEA din 30.01.2012

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 30.01.2012 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 3,00 lei/actiune

- Materiale aferente ordinii de zi

- Proiect de hotarare

- Formular de vot prin corespondenta

- Procura speciala

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 12.12.2011

- Convocator AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 12.12.2011 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 3,00 lei/actiune

- Proiect de hotarare

- Procura speciala

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 03.10.2011

- Convocator AGOA

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii: la data de 31.08.2011 SC SAB RADAUTI SA are emise un numar total de 416.142 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 3,00 lei/actiune

- Proiect de hotarare

- Procura speciala

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.04.2011:

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- Procura speciala pentru persoane fizice

- Proiect de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- Materiale aferente - propuneri la ordinea de zi

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.04.2011:

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- Procura speciala pentru persoane fizice

- Proiect de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- Situatii financiare 2010

- Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2010

- Raportul comisiei de audit intern pentru anul 2010

- Raportul de audit financiar pentru anul 2010

- Buget venituri si cheltuieli 2011

- Program de investitii pentru anul 2011

- Materiale aferente - propuneri la ordinea de zi